Definition på bostadsrättDefinition av bostadsrätt. Vad är en bostadsrätt? Vad innebär det att man har en bostadsrätt? Är bostadsrätt en fastighet? Är det fastighetsskatt på bostadsrätter?

Förklaring av ordet bostadsrätt

Bostadsrätten (insatslägenheten) är en så kallade upplåtelseform som innebär att ägaren har köpt insidan av lägenheten medan bostadsrättsföreningen äger utsidan av fastigheten.

"Bostadsrätt är en särskild upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning" - lagen.nu

 

Att äga en bostadsrätt ger lite mer frihet att anpassa bostaden jämfört med en hyresrätt, det innebär också att du kan köpa och sälja din lägenhet och det är detta som gör det intressant i storstadsområdena på grund av värdeökningen som varit de senaste årtiondet, men när marknaden går ned är det naturligtvis inte lika kul. Egentligen kan man inte rent juridiskt sälja lägenheten utan det heter egentligen att man gör en överlåtelse men i praktiken är det en försäljning som görs.

Idag verkar det inte finnas någon broms på hur högt värdet kan stiga och det drivs på av Sveriges snabba befolkningsökning och inflyttning till storstäderna. Men detta kan givetvis inte vara för evigt vilket man bör tänka på om man köper en bostadsrätt nu.

Är bostadsrätten en fastighet?

Nej det är en del av en fastighet och du betalar ingen fastighetsskatt direkt, men indirekt eftersom bostadsrättsföreningen måste betala fastighetsskatt på hela huset och det ingår i avgiften du får betala till föreningen. När du säljer bostadsrätten måste du deklarera och betala vinstskatt. Har du gjort förlust måste du ändå deklarera försäljningen.

Bostadsrätt vs Hyresrätt

Här kan du läsa mer om fördelar och nackdelar med en bostadsrätt jämfört med en hyresrätt

16 jun 2016