Nya regler för uppskov 2017Uppskov på försäljning av bostad. Vilka regler gäller för uppskov på skatten när man sålt en fastighet? Får man skjuta upp skatten om man köper en billigare bostadsrätt? Hur beräknas uppskovsbeloppet när man sålt en lägenhet? Räcker uppskovsreglerna till 2020
? Vad innebär den nya metoden för beräkning av uppskov som kom i slutet av 2016 och gäller för försäljningar under 2017? Får de nya uppskovsreglerna tillämpas för deklaration av fastighet som sålts under 2020 som deklareras 2020?

Vad innebär nya uppskovsreglerna?

Har du sålt en fastighet i slutet på 2016 eller under 2017? Då kan det vara aktuellt att uppdatera dig på de nya reglerna för uppskov. Det är nu möjligt att skjuta upp skatten på vinsten även om du köper en billigare bostad.

De nya reglerna gäller för bostadsaffärer som inträffat mellan 2016-06-21 till år 2020.

Vill du använda den nya beräkningstekniken för uppskov måste du anmäla detta speciellt till Skatteverket (om du sålde under 2016) annars kör de på med de gamla reglerna.

Uppskovsvärdet (uppskovsbeloppet) = Kapitalvinsten x Det du fick betala för nya bostaden / Det du fick betala för den gamla bostaden.

Uppskov = Vinst x Nya / Gamla

(Variabeln Vinst måste ökas med tidigare uppskovsbelopp om du har sådana)

Med andra ord blir det därför mycket lättare att få uppskov vid köp av en nya bostad som har lägre pris än vad man fick ut från bostaden man sålde.

Kriterier för att få uppskov

  • Uppskovsbeloppet måste vara minst 50000 Kr.
  • (vid tvångsförsäljning t.ex. pga utmätning gäller dock 10K)
  • Bostaden måste vara en permanentbostad.
  • Det måste vara en privat fastighet.
  • Både bostaden du säljer och köper måste vara inom Sverige eller EES området.

Läs mer om uppskov hos Skatteverket här

Vilka avdrag får man göra vid försäljning av bostadsrätt?

Vad innebär permanentbostad?

Permanentbostad är en fastighet där du bott minst ett år direkt innan försäljningen. Alternativt att du bott i bostaden minst 3 av de 5 åren innan försäljningen genomfördes.

Är det fördelaktigt att skjuta upp skatten?

Nej, inte enligt experterna som kallar detta en "räntefälla". Det blir ofta dyrare att betala räntan på uppskovet än att betala vinstskatten direkt.

Räntekostnaden för uppskov är 2,27% på uppskovsbeloppet.

De nya reglerna är därför KONTRAPRODUKTIVA om folk förstår hur olönsamt det är att skjuta upp skatten på vinsten. Då är man tillbaka på ruta 1 och inlåsningseffekterna kvarstår eftersom folk ändå drar sig för att flytta till andra/billigare boenden..

Tidigare regler för uppskov

Tidigare fick du bara uppskov när du köpt en dyrare bostad och det fanns ett maxbelopp på 1,45 miljoner.

 

21 jan 2017