Skatteverket får backa om reavinstskatt vid utökad yta på bostadsrättenNya regler om reavinstskatt på bostadsrätt 2018. Hur blev det med ändringen av reglerna för tillbyggnader och inköp av vindar och parkeringsplatser som skulle börja gälla från 2018? Blir det reavinstskatt om man köper bostadsrättens tillhörande parkeringsplats? Utlöser köp av vind tillhörande bostadsrätt reavinstskatt?

Skatteverket tänkte införa nya regler som gjorde att man skulle få betala reavinstskatt om man köpte sitt vindsutrymme eller köpte till en parkeringsplats. Förslaget hade blivit starkt kritiserat från många håll, t.ex. från Fastighetsägarna.

Skatteverket sammanfattade ändring så här:

"En väsentlig förändring av villkoren för upplåtelse av bostadsrätt innebär att den anses avyttrad och medför därmed en kapitalvinstbeskattning. Försäljningsintäkten är marknadsvärdet av den nya förändrade bostadsrätten med justering för om ersättning har erhållits eller lämnats för förändringen.

En mindre förändring av villkoren medför dock inte att bostadsrätten anses vara avyttrad. Erhållen ersättning ska då tas upp till beskattning i kapital som en inkomst hänförlig till innehav av tillgång. Lämnad ersättning får läggas till bostadsrättens anskaffningsutgift.

Om lägenheten förändras utan att det sker någon förändring av villkoren för upplåtelsen, ska erhållen ersättning vanligtvis beskattas som en inkomst hänförlig till uthyrning av privatbostadsrätt."

Skatteverkets ställningstagande om villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt

Skatterättsnämnden tvingar Skatteverket att backa

I ett förhandsbesked beslutar Skatterättsnämnden att förslaget om reavinstskatt på utökning av ytor tillhörande en bostadsrätt måste dras tillbaka. 

Det var flera privatpersoner som hört av sig till Skatterättsnämnden och begärt förhandsbesked om det verkligen får gå till så här när det gällde en garageplats (upplåten som bostadsrätt), som skulle adderas till en bostadsrätt. Det andra fallet gällde  ett vindsförråd på 7 m2 som skulle bli en del av bostadsrätten, och därmed utlösa reavinstskatt

Beskeden kan sammanfattas med: "Sammanläggningen utgör inte en avyttring som föranleder kapitalvinstbeskattning".

Skatterättsnämnden Förhandsbesked 1

Skatterättsnämnden Förhandsbesked 2

 

31 okt 2017