Varning för ny fastighetsskattFastighetsskatten. Blir det en ny fastighetsskatt? Finns fastighetsskatten kvar? Vilka berörs av fastighetsavgiften? Är inte fastighetsskatten borttagen?

NEJ tyvärr är detta inget aprilskämt!

Fastighetsskatten

Fram tills 1978 var fastighetsskatten kommunal och kommunen bestämde också skattesatsen. Fastighetsskattens andel av statens inkomster ökade med den stora skattereformen 1991. Alliansen tog 2007 bort den statliga fastighetsskatten MEN ersatte den med en kommunal fastighetsAVGIFT.  

Skenande taxeringsvärden 2018

Enligt SCB stegrar taxeringsvärdena under 2018 med i snitt 25%. Detta kan vara dödsstöten för de som ärvt gamla hemman i områden där värdeökningen på fastigheter runt omkring skjutit i höjden, som t.ex. i Stockholms skärgård.

Ny fastighetsskatt

SNSs Konjunkturråd har publicerat en rapport i år (2018) där man gjort en översyn av kapitalvinstbeskattningen i Sverige. Där har man dragit slutsatsen att Sverige ska införa en ny fastighetsskatt.

Enligt Soreff är syftet med en nygammal fastighetsskatt att göra boendet dyrare så att folk flyttar och för att finansiera ökade kostnader för sjukfrånvaro och immigration.

SNS tre nationalekonomer (Daniel Waldenström, Spencer Bastani och Åsa Hansson) vill att det ska bli en enhetligare kapitalvinstbeskattning. Man återfinner också den vanliga tankevurpan hos nationalekonomer när det gäller just denna skatts utformning. De vill se en löpande fastighetsskatt för både småhus och bostadsrätter, men låg skatt på omsättning av fastigheter. Totalt feltänkt!

INGEN SKA BETALA SKATT PÅ NÅGOT SOM INTE GER EN INKOMST!

Detta måste vara grundregeln i ett skattesystem i ett civiliserat land. Detta ska vara grundlagsstadgat för desto närmare pensionskrisen vi kommer desto mer desperata kommer politikerna bli med att råna medborgarna på vartenda öre som går.

SNS nationalekonomer har i rapporten Kapitalbeskattningens förutsättningar helt vänt uppochner på slutsatsen. Det ska ABSOLUT INTE vara någon löpande beskattning på småhus och bostadsrätter där man måste betala skatt med pengar man inte har eftersom dessa föremål inte genererar någon löpande inkomst. OK att man betalar skatt när man väl säljer huset, småhuset eller bostadsrätten. Där borde kanske skatten höjas från 22% till 30% för att få enhetlig kapitalvinstbeskattning. Men det är FULLSTÄNDIGT HORRIBELT att betala skatt löpande bara för att man äger något! Detta är Kommunismens spöke som dyker upp igen 2018.

Jag måste återigen påminna om Margaret Thatchers bevingade visdomsord:

“The problem with socialism is that you eventually run out of OTHER people's money.”

Det är det som händer när man betalar skatt på något som inte genererar någon vinst. Då blir skatten en stöld av privat egendom som tvingar folk att flytta eller sälja av ärvda marker och fastigheter för att man varken har råd att underhålla fastigheterna eller kontinuerligt betala fastighetsrelaterade skatter för rent ägande. Tvärtom mot vad vänsterpacket tror får fastighetsskatten grymma fördelningspolitiska snedvridningar, bl. a. att fattiga måste överlämna sina fastigheter till rika för att de inte har råd att bo kvar. Men det är svårt att se detta när man är snöblind av att räkna ANDRAS pengar.

En sak får man rätt i alla fall och det är att skatten borde förskjutas från skatt på arbete till skatt på kapitalinkomster, det ger en högre effektivitet och minskar den stora belöning som latmaskar och välfärdsturister får i Sverige.

Då kanske du undrar om fastighetsskatten verkligen blev borttagen? Många betalar fortfarande både fastighetsskatt och fastighetsavgift i deklarationen, skulle inte dessa tas bort? Vad händer med allt detta om det ska införas en ny fastighetsskatt när den uppenbarligen redan finns?

Fastighetsskatten togs aldrig bort helt, istället omvandlades det till en kommunal fastighetsavgift.

Skatteverket beslutar om fastighetstaxering och det är också då det avgörs om du betalar en kommunal fastighetsavgift eller en statlig fastighetsskatt. Det finns åtminstone en vettig del av lagstiftningen på detta område som säger att du bara betalar skatt enligt din ägarandel, varje delägare ska alltså inte betala full fastighetsskatt eller fastighetsavgift utan som en procent av sitt ägande.

Dagens fastighetsskatt

Idag (2018) betalas fastighetsskatten till staten för tomter och tomter med byggnader som är under konstruktion. Den STATLIGA FASTIGHETSSKATTEN är 1%.

Det STORA problemet med fastighetsskatten är att DET FINNS INGET TAK!

Ingen koppling till inkomst!

The Sky Is The Limit!

Detta innebär allt större problem för de som ärvt mark utan byggnader på, t.ex. gamla hemman eller jordbruksfastigheter eller ett gäng obebyggda tomter som tidigare var odlingsmark.

Skatten kan bli hur hög som helst på en tomt utan byggnad på!

Samma problem finns för Tomträtter, alltså du som betalar en tomträttsavgäld, oftast till kommunen, för att få nyttja fastigheten på obestämd tid. Här finns inte heller någon begränsning utan kommen blir tvungen att höja avgiften i proportion till ökningen av taxeringsvärdena.

Dagens fastighetsavgift

Idag (2018) betalas fastighetsavgiften till kommunen för alla färdigbyggda hus. Avgiften som egentligen är en skatt stannar kvar i kommunen vilket ger kommuner med dyra fastigheter stora skatteintäkter medan glesbygdskommuner med låga taxeringsvärden får in betydligt mindre pengar. Förr i tiden (innan 1978) kunde kommunen själv styra skattesatsen utifrån lokala behov men numera så är det samma procent oavsett kommun.

Det finns 2 olika löpande skatter på Fastighet idag. Fastigheter som innehåller bostäder får kommunal fastighetsavgift så fort de är färdigbyggda. Obebyggda tomter och tomter där det byggs får statlig fastighetsskatt på 1% istället.

Med officiell motivering att det är bra för att främja nyproduktion har man avskaffat all löpande skatt på fastigheter de 15 första åren för nybyggda småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter. Detta hjälper dock inte de som har ärvt gamla hemman och gårdar som drabbas av de ständigt ökande taxeringvärdena när nyproduktioner säljs runt omkring tomten. Fram tills deklarationen 2018 får småhus med registreringsår 2007-2011 bara halv reduktion av skatten.

Det finns en begränsningsregel för pensionärer som innebär att de max betalar 4% av sin inkomst i fastighetsavgift för just den byggnad man bor i. Detta hjälper inte de som ärvt större marker och fastigheter, eller de som jobbar eller har företag med mindre inkomster. Det rimliga är givetvis att INGEN ska betala mer än 4% av inkomsten i fastighetsrelaterade skatter, vi betalar så många andra höga skatter i detta land ändå, så någon måtta får det vara på utsugningen av befolkningen. SNS har också dragit den slutsatsen att det måste finnas en begränsningsregel för alla med lägre inkomster.

Vanliga småhus

0,75% av taxeringsvärdet.

Max avgift 7687 Kr. 

Småhus utan byggnadsvärde

0,75% av byggnadsvärdet.

Max avgift 7687 Kr. 

Småhus på ofri grund

Du har alltså en byggnad på mark som någon annan äger.

0,75% av taxeringsvärdet.

Max avgift 3842 Kr. 

Arrendetomter med småhus

Du äger alltså marken men byggnaden ägs av någon annan.

0,75% av taxeringsvärdet.

Max avgift 3842 Kr. 

Ägarlägenheter

Se rubriken Vanliga småhus.

Hyreshus

0,3% av taxeringsvärdet.

Max avgift 1315 Kr per bostadslägenhet.  

Kommunal fastighetsavgift

Fastighetsavgift måste betalas för det som klassificeras som:

• Småhusenhet
Lantbruksenhet med bostadsbyggnad och tomtmark

• Ägarlägenhetsenhet
• Hyreshusenhet.

Statlig fastighetsskatt

Fastighetsskatt måste betalas för fastigheter som INTE INKLUDERAR EN BOSTAD och som klassificeras enligt följande:

• Småhusenhet
• Lantbruksenhet med obebyggd tomtmark

• Ägarlägenhetsenhet
• Hyreshusenhet
• Industrienhet
• Elproduktionsenhet.

Läs även:

Bostadsrätts blogg

Hyra ut logi på lantbruk

Vilka regler finns det för ekonomibyggnader?

Skatt på uthyrning av fastighet till utländskt företag

Vad blir skatten när man erbjuder logi i husvagnar?

Hur beskattas avkastning i form av växter från tomten?

Sveriges vansinnigaste taxeringsvärden

 

1 apr 2018